K2B prosjekt

Tunnelprosjektet K2B Lysaker-Vækerø

Prosjekt: K2B Lysaker-Vækerø
Oppdragsgiver: Veidekke AS
Oppgave: Utsprengning av to sjakter og en forskjæring for tunnel

I tunnelprosjektet K2B Lysaker-Vækerø var vi ansvarlige for utsprengningen av to sjakter og en forskjæring for tunnel. Dette prosjektet omfattet et estimert volum på cirka 25 000 kubikkmeter.

Visste du at tunnelprosjektet K2B er mer kjent som Fornebubanen? Fornebubanen er representerer en ny T-banestrekning, og er den største t-baneutbyggingen i hovedstadsområdet på mange tiår. Banen strekker seg fra Lysaker til Vækerø, med en total lengde på cirka 7,7 kilometer, helt i tunnel!

Vårt arbeid i prosjektet er en kritisk del av utviklingen av kollektivtransporten i regionen, og vi er stolte av å bidra til denne betydningsfulle infrastrukturen.

Ønsker du et pristilbud på et bore- og sprengningsoppdrag? Eller har spørsmål rundt jobben du skal ha gjennomført? Ta kontakt med en av oss, eller send inn kontaktskjema.