Klare for flere lærlinger til fjell- og bergverksfaget

Alle selskapene i Nordisk Bergteknik jobber aktivt med lærlinger for å sikre god og trygg rekruttering til faget også i fremtiden.

Alle selskapene i Nordisk Bergteknik jobber aktivt med lærlinger for å sikre god og trygg rekruttering til faget også i fremtiden.

­­– Som Norges største fagmiljø innen fjell- og bergverksfaget er det helt naturlig at vi tar et samfunnsansvar ved å ønske lærlinger velkommen til våre selskaper, og på den måten sikrer at faget blir ivaretatt på en sikker måte også i fremtiden. Vi ser at faget vårt stadig trenger nye, dyktige mennesker, som forstår ansvaret og risikoen det er å jobbe innen vårt fag, og som samtidig trives med dette ansvaret, forklarer Oddbjørn Røed, landssjef i Norge for Nordisk Bergteknik.

Selskapene Vestfold Fjellboring, Visinor, Norsk Fjellsprengning og Fjellsprenger har alle jevnlig lærlinger inne i sine bedrifter, og alle er skjønt enige om viktigheten av dette.

Daglig leder i Vestfold Fjellboring, Kenneth Svendsen, forteller at de årlig tar inn 3-5 lærlinger. Samtidig kan han stolt konstatere at 9 av 10 lærlinger fortsetter i Vestfold Fjellboring etter endt læretid.

– Det er ekstremt viktig for vårt selskap at vi får inn nye lærlinger. Vi har masse flinke folk i selskapet vårt, men ønsker oss selvsagt alltid nye og flinke faglærte medarbeider, forteller Kenneth Svendsen.

Ronald Ødegård, daglig leder i Fjellsprenger, forteller at de også har en jevn flyt av lærlinger i bedriften.

– Vi er godkjent lærebedrift, og har i en årrekke tatt inn flere lærlinger. Lærlingene er viktige for oss for å ivareta den kompetansen og rekrutteringen vi trenger til faget i tiden fremover.

– Flere av lærlingene jobber for oss i dag – noe vi er både stolte av og glade for, sier Ødegård.

Varierte dager på jobb

Patrik Bones Olsen, daglig leder i Visinor, et selskap med over 100 ansatte med hovedkontor i Bjerkvik i Nordland tar årlig inn en håndfull lærlinger som jobber med alle grener av det Visinor tilbyr av tjenester.

– De jobber med alt fra fjellsikring, fundamentering og betongrehabilitering, til forebyggende arbeid og snøskredsikring. Det er varierte dager og mye som skjer, forteller Patrik Bones Olsen.

Han ønsker seg flere lærlinger også i årene som kommer.

– For at faget skal utvikle seg videre, og for at vi skal kunne levere de etterspurte tjenestene kommer vi til å trenge mange nye folk i årene som kommer. Her blir lærlinger svært viktig, og vi håper at enda flere vil fatte interesse for vårt fag, og søke seg til en spennende karriere med muligheter for oppdrag i hele landet, sier Bones Olsen.

Også Marius Haugen, daglig leder i Norsk Fjellsprengning, ønsker lærlinger velkommen i tiden fremover:

– Som de andre bedriftene er også vi godkjent lærebedrift, og har til enhver tid lærlinger inne i selskapet, forteller han.

Ønsker seg både gutter og jenter

Det er ikke til å stikke under en stol at faget i hovedsak ivaretas av menn. Det er flere i administrasjonen til de ulike selskapene som er kvinner, men disse jobber i hovedsak med økonomi eller andre mer generelle administrasjonsoppgaver. Det finnes heldigvis også noen prosjektledere som er kvinner, men ute i felt er det veldig få.

– Jeg mener at det i utgangspunktet ikke er noen grunner til at ikke kvinner kan være ute i felt og drive både med både boring, sprengning og sikring. Det er de like skikket til som gutta, mener Kenneth Svendsen, og kommer med en lovnad;

– Hvis du søker som lærling hos oss kan jeg garantere deg spennende og annerledes dager, uavhengig om du er gutt eller jente. Vi skal ha det moro på jobb, selv om det vi driver med er seriøst. Vi er gjeng som trives med høy aktivitet og mye som skjer, også syns vi jo det vi jobber med er skikkelig kult i tillegg.

Har du lyst på en annerledes og spennende karriere?

Hvis du har lyst på en spennende karriere innen fjell- og bergverksfaget, med alt det inneholder av fjellsprengning, boring, rassikring og mye mer, så burde du ta en prat med daglig leder Kenneth Svendsen i Vestfold Fjellboring.