Prosjekt: Fordrøyningsbasseng, Rukkedalen

  • Oppdragsgiver: Turhus Maskin
  • Byggherre: Turhus Maskin
  • Leverte tjenester: Fjellsprengning
  • Tidsperiode: Mai 2021
Se alle referanser