Prosjekt: Rassikring etter ras på E18

  • Oppdragsgiver: Veidekke og Marthinsen & Duvholt
  • Byggherre: Statens Vegvesen
  • Leverte tjenester: Fjellsikring, Rassikring
  • Tidsperiode: 2019-2020
Se alle referanser