Samfunnsansvar

Lærlingbedrift

Vi er godkjent lærebedrift, og ønsker årlig nye lærlinger velkommen. Lærlingene er viktige for oss for å ivareta den kompetansen og rekrutteringen vi trenger til faget i tiden fremover.

9 av 10 lærlinger fortsetter hos oss i fast stilling når læretiden er over – noe vi er både stolte av og glade for.

Miljø og bærefrakt

Vi skal sørge for bærekraftig utvikling gjennom å redusere negativ miljøpåvirkning og forurensing, og er sertifisert iht. ISO 14001:2015 (Miljøledelse).

Vi fokuserer på mindre C02-utslipp, god avfallshåndtering og gjør stadige vurderinger av de kjemikaliene og løsemidlene vi benytter. Vi har blant annet mål om kildesorteringsgrad på minimum 75 %.

Vår maskinpark er moderne med den nyeste teknologien, for å sikre minst mulig utslipp og negativ påvirkning på miljøet. Vi benytter blant annet teknologi for å begrense støv og redusere drivstoff-forbruk på våre maskiner og biler. I tillegg skal vår maskinpark ikke være eldre enn tre år i gjennomsnitt, og intensjonen er at maskiner skal byttes innen de er 5 år.

Gode vedlikeholdsrutiner på maskinene gjør at vi unngår eventuelle oljesøl og lekkasjer.

FNs fjerde bærekraftmål fokuserer på god utdanning.  Våre ansatte skal ha god kompetanse om sitt arbeid, og får tilbud om utdanning og kurs i takt med sin utvikling.

Sertifikater og kursbevis skal være oppdatert iht. stillingsinstruks, og nødvendig opplæring skal gis. Vi etterstreber å imøtekomme ansattes ønsker for relevant videreutdanning.

Redegjørelse for aktsomhets­vurderinger

Dette er Nordisk Fjellsprengning sin redegjørelse for hvordan vi håndterte risiko for brudd på menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår leverandørkjede:

Sponsorater

I Nordisk Fjellsprengning er vi opptatt av å støtte både små og større idretts- og kulturarrangement gjennom sponsorater.

Vi mener det er viktig å støtte opp under mangfold, trivsel, sport og kultur, og ønsker å være en engasjert samfunnsaktør, spesielt i vårt geografiske område i Vestfold og Telemark. Vi har sponset alt fra rally til håndball, fotball og hest.