Nordisk Fjellsprengning, Ulefoss

Sprengningsoppdrag – Ny vei mellom Kaste og Stoadalen i Ulefoss

Prosjekt: Ny vei mellom Kaste og Stoadalen
Oppdragsgiver: Hovden Hytteservice AS
Oppdrag: Sprengning av ny veitrasé gjennom urørt terreng

Sprengningsoppdrag i Ulefoss

I prosjektet med ny vei mellom Kaste og Stoadalen i Ulefoss var vi ansvarlige for sprengningsarbeidet som muliggjorde veibyggingen. Dette prosjektet omfattet håndtering av totalt cirka 75.000 m³ stein og fjellmasse, hvorav 10-15.000 m³ langs RV. 36.

Den nye veitraseen representerer en betydelig forbedring av infrastrukturen i området. Veien går gjennom tidligere urørt terreng og er et viktig steg i å gjøre samferdselen tryggere og mer effektiv.

Dette prosjektet utgjør en vesentlig del av utviklingen av infrastrukturen i Ulefoss-regionen, og vi er stolte av å ha bidratt til denne viktige forbedringen.

Har du behov for et pristilbud på et bore- og sprengningsoppdrag, eller har du spørsmål om jobben du skal ha utført? Ta gjerne kontakt med oss, eller send inn et kontaktskjema. Vi ser frem til å høre fra deg!

Les mer om våre tjenester her.