VI LEVERER OGSÅ DISSE TJENESTENE:

  • Fjellsikring
  • Boring
  • Fjellsprekking og fjelldeling
  • Vibrasjonsmåling og besiktning
  • Transport
  • Verksted

Kontakt oss for et tilbud!

Andre tjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester også utover våre hovedtjenester. Som en del av konsernet Nordisk Bergteknik er vi en totalleverandør på alt innen fjellsikring, fjellsprengning, betongrehabilitering, brønnboring og fundamentering.

Boring

Vi tilbyr boring for dybler, fundamenter og bolter. Vi har maskiner til å utføre alle oppdrag og bruker håndholdt utstyr og knemater der det er hensiktsmessig.

Fjellsprekking og fjelldeling

Ved hjelp av kiler, trollkraft, wiresag og hydrauliske verktøy splitter og deler vi fjell for å få bort uønskede fjellmasser. Dette er presisjonsarbeid som gjøres av profesjonelle fagarbeidere med mange års erfaring.

Vibrasjonsmåling og besiktning

I forbindelse med sprengning, fundamentering og andre vibrasjonsskapende arbeider kan vi tilby boligbesiktning (inspeksjon) og vibrasjonsmåling.

Transport

Vi har trekkvogn med maskintralle og kan tilby flytting av alle typer anleggsutstyr opptil 40 tonn.

Verksted

Vi har et topp moderne verksted med dyktige fagfolk og kan tilby følgende:

  • Servicebil med servicemekaniker (3 stk.)
  • Verkstedhall med traverskran
  • Vaskehall for maskiner og utstyr

Vi har maskiner og mannskap som trengs for å gjennomføre alle oppdrag

Ta kontakt for et tilbud

Ønsker du et uforpliktende tilbud? Fyll inn, og vi kontakter deg så snart vi kan. Eller ring oss på 33 48 95 50.