Vi leverer følgende innen fjellsikring

  • Fjellbolter
  • Fjellrensk
  • Gjerder, nett og stengsler
  • Tunnelarbeider
  • Spesialutstyr
  • Spesialoppgaver

Kontakt oss for et tilbud!

Fjellsikring

Hos oss får du erfarne fagfolk med riktig utstyr og kompetanse. Vi er Norges ledende miljø innen fjell- og rassikring, og utfører alle tjenester innen sikring av fjell. Våre tjenester inkluderer gjerder, nett og stengsler, tunnelarbeid, fjellbolter og annen bolting, samt fjellrensk og sprøytebetong. Vi har spesialutstyret som trengs for å utføre alt fra de minste til de største jobbene. Gjennom flere tiår med erfaring har vi også gjort ulike spesialoppdrag med eksempelvis helikopter, eller for å sikre grunn mot kvikkleireskred og løsmasseskred.

Fjellbolter

Fjellbolting er en mye brukt måte for å sikre fjell. Vi leverer alle typer bolter, herunder fjellsikringsbolter, kamstålbolter, CT-bolter og rørbolter. Vi gjør forbolting, Odex boring, prøvetrekking, gysing, arbeidssikring og har selvborende stag som benyttes ved dårlig fjellkvalitet eller i løsmasser. Skal du ha fjellbolter har du kommet til rett sted!

Fjellrensk

Fjellrensk er en fellesbetegnelse for diverse operasjoner vi utfører i fjellveggen, og kan gjøres på mange ulike måter. Spettrensk utføres fra alle høyder og utføres fra tau om ikke tilkomst med lift er mulig. I naturskjæringer kan det også forekomme vegetasjon. Vegetasjonsrensk blir derfor nødvendig for å fjerne trær og busker som medfører rot eller står og svaier som igjen kan medføre at steiner løsner og faller ned. Spylerensk (vannspyling) gjøres ved høytrykksspyling av fjell for å fjerne løsmasser, vegetasjon og annet som måtte er festet til eller ligger i fjellveggen. Vi tilbyr også maskinrensk og pigging hvor det er nødvendig, eller spyling av fjell med helikopter.

Gjerder, nett og stengsler

Vi tilbyr alle varianter av gjerder, nett og stengsler til sikring av fjell, snø, jordskred og løsmasser. Vi setter opp og vedlikeholder sognemur, bjelkestengsler, snøfangere og fanggjerder der behovet tilsier det. Wirenett, erosjonsnett, isnett og MacMat-nett monteres der det er hensiktsmessig.

Tunnelarbeider

Sikring av tunneler er en svært viktig oppgave her til lands. Med lang erfaring gjør vi de rette tiltakene på bakgrunn av fjellart og andre forhold. Vi leverer sprøytebetong, vann- og frostsikring (PE-skum, Oldroyd og festebolter), tunnelduk, sikring av sjakter og tilkomstteknikk.

Spesialutstyr

Uansett oppdrag har vi spesialutstyret som trengs for å gjøre jobben grundig og trygt. Vi har alt fra billifter og teleskoptrucker til klatremaskiner og kranbiler, alle utstyrt med boreutstyr. Vi har også Daisybell og Gazex Anglais til bruk ved snøskredutløsning.

Spesialoppgaver

Hvis ikke maskinene våre tar oss opp i fjellveggen eller andre steder har vi klatrelag som står klare til inspeksjon, rensk og sikring. Vi tar også spesialoppdrag innen våt- og tørrsprøyting av betong, rassikring, kvikkleire og leiregrunn for å sikre Norge. Når det trengs, gjør vi også arbeid med adkomst fra helikopter.

Vi har maskinene og menneskene som trengs for alle oppdrag innen fjellsikring

Ta kontakt for et tilbud

Ønsker du et uforpliktende tilbud? Fyll inn, og vi kontakter deg så snart vi kan. Eller ring oss på 33 48 95 50.