Vi leverer følgende innen fjellsprengning:

  • Industri- og pukkverkproduksjon
  • Infrastruktur
  • Tomter og groper
  • Undervannssprengning
  • Annen sprengning

Kontakt oss for et tilbud!

Fjellsprengning

Vi er totalleverandør på bore- og sprengningstjenester, og leverer bore- og sprengningstjenester til næring, industri, offentlig sektor og private prosjekter. Vi tilbyr alle typer fjellsprenging, det være seg til ulike veiprosjekt eller jernbane, næringstomter, industritomter eller andre byggeprosjekt, mindre tuneller, bergrom og sjakter, samt ulike spesialoppdrag. Hos oss blir du ivaretatt på en sikker måte hvis du skal utføre boring- og sprengning.

Industri- og pukkverkproduksjon

Til industri utfører vi blant annet pukkverkssprengning, sprengning for steinuttak, massetak og sidetak, samt sprengning for blokksteinuttak.

Infrastruktur

Vi utfører oppdrag innen infrastruktur, veianlegg, jernbane, flyplass, kraftforsyning ogdamanlegg. Vi har eksempelvis gjort flere store prosjekter for Statens Vegvesen, Nye veier, Jernbaneverket og Avinor, samt andre prosjekter i samarbeid med større og mindre aktører.

Tomter og groper

Vi utfører prosjekter for både store og mindre entreprenører og utbyggere. Uansett størrelse på oppdrag du har for grunnarbeider til boligbygging eller næringseiendom – vi kan levere det du trenger innen boring- og sprengning! Vi har flere tiår med erfaring fra bore- og sprengningsarbeider for både næringstomter, byggefelt, industri, bolig, offentlige bygg, idrettsanlegg, hytter og fritid.

Undervannssprengning

Uavhengig om du skal ha et nytt kaianlegg, en molo, gjøre endringer i havneløp eller andre typer utdypinger, så kan du stole på oss. Vi har et godt samarbeid med entreprenører med lang erfaring og kompetanse på toppnivå som gjør at vi kan levere til avtalt tid og avtalt pris.

Annen sprengning

Teknisk sprengning, forsiktig sprengning, mindre bergrom og tuneller, sjakter og kjellere – vi hjelper deg med boringen og sprengningen du trenger! Vi er godt vant med ulike spesialoppdrag og har levert kreative og trygge løsninger i over 50 år.

Vi har maskinene som trengs for å gjennomføre alle oppdrag innen fjellsprengning.

Ta kontakt for et tilbud

Ønsker du et uforpliktende tilbud? Fyll inn, og vi kontakter deg så snart vi kan. Eller ring oss på 33 48 95 50.