Vi er re-sertifisert på ISO-standardene!

Vi er glade for å kunngjøre at vi har fornyet våre sertifiseringer for NS-EN ISO-standardene 9001 (kvalitetsledelse), 14001 (miljøledelse), og 45001 (arbeidsmiljøledelse) innen boring, sprengning og fjellsikring.

Fornyet sertifisering for Nordisk Fjellsprengning

Dette er en stor milepæl for oss, og vi er svært stolte over å kunne opprettholde disse høye standardene. Sertifiseringene er en bekreftelse på vår kontinuerlige innsats for kvalitet, sikkerhet og miljøvern i våre operasjoner.

Revisjonsprosessen

Vi vil spesielt takke Kjell Trondal fra Nemko, som har ledet oss gjennom revisjonsprosessen. Hans oppsummering fremhever vårt engasjement for kvalitet og sikkerhet:

Revisjonen viser dedikasjon og yrkesstolthet. HMS-aspektene i arbeidet er godt ivaretatt, og det er gjort en solid innsats for å beskytte både personell og ytre miljø.»

Kvalitet og sikkerhet i høysetet

Vi OSEr kvalitet
Våre verdier står sentralt i alt vi gjør hver dag på jobben – og i møter med kunder, leverandører og kollegaer. Vi skal OSE kvalitet i alt vi gjør gjennom disse verdiene

Offensiv.
Stødig.
Effektiv.

Denne anerkjennelsen er derfor svært verdifull for oss, og vi vil fortsette å jobbe hardt for å opprettholde og forbedre våre standarder i alle våre prosjekter. Vi er dedikert til å sikre at vårt arbeid alltid oppfyller de strenge kravene til kvalitet, sikkerhet og miljøvern. Vi setter stor pris på tilliten fra våre kunder og samarbeidspartnere, og vi ser frem til å fortsette å levere arbeid av høyeste kvalitet.

Vi hjelper deg med ditt neste prosjekt!

Har du behov for et pristilbud på et bore- og sprengningsoppdrag, eller har du spørsmål om jobben du skal ha utført? Ta gjerne kontakt med oss, eller send inn et kontaktskjema. Vi ser frem til å høre fra deg!

Les også mer om våre tjenester her.